KO JE NANCY

Godine 1843, domaćica iz američkog grada Filadelfije, Nensi Džonson (Nancy Johnson) izmislila je prvi uređaj sa mešalicom za zaleđivanje smese koja se konvertovala u sladoled. Princip po kome je Nensi radila, patentiran je devetog Septembra, 1843. Ova mašina je omogućila svim ljubiteljima točenog sladoleda da uživaju u jedinstvenom ukusu točenog sladoleda po originalnoj recepturi.

NAŠ SLADOLED

Točeni sladoled je vrsta sladoleda koja je mekša od klasičnog sladoleda a nastala je kao rezultat ubrizgavanja vazduha u smešu tokom zamrzavanja. Vazduh koji se ubacuje tokom zamrzavanja zove se overrun i obično se ubacuje od 0%-60% od čega i zavisi finalan proizvod. Razlika je u sledećem: sa manje procenta ubrizganog vazduha dobija se tekstura lošijeg kvaliteta i često žućkaste boje, a sa više procenta ubrizganog vazduha smeša koja je mekša, kvalitetnija i čistije boje. Takođe, točeni sladoled sadrži manje mlečne masti 3-6% za razliku od regularnog sladoleda koji sadrži 10-18% mlečne masti. Samim tim, zdraviji je proizvod! Razlika između točenog sladoleda i klasičnog je što se točeni proizvodi na temperaturi od minus 4c, a klasični na temperaturi od minus 15c. Svi sladoledi i točeni i klasični moraju da se zamrzavaju brzo kako bi se izbegla kristalizacija u finalnom proizvodu.