Nancy te čeka na sledećim lokacijama:

Bulevar Maršala Tolbuhina 18 (“dolina gladnih”)

Bulevar Kralja Aleksandra 125 (ulaz na Đeram pijacu)

Ada Ciganlija (trenutno zatvorena, čeka sezonu)

Nancy pronađi na sledećim lokacijama

Bulevar Maršala Tolbuhina 18 (“dolina gladnih”)

Bulevar Kralja Aleksandra 125 (ulaz na Đeram pijacu)

Ada Ciganlija (kod restorana Jezero, kod tornja, kod restorana Šuma i kod Aqua Ski-a)